Tuyển dụng

ecapital tuyển dụng
Mô tả công việc: - Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng các sản phẩm Tài chính hiện có của doanh nghiệp - Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu bán hàng, xây dựng, quản lý đội nhóm, hướng dẫn, phân công công việc…