CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC,
BẤT ĐỘNG SẢN TRONG GIÁO DỤC,
NGHỈ DƯỠNG, DƯỠNG LÃO

Công ty chúng tôi

Là 1 tập đoàn chuyên đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, hạ tầng giáo dục, sức khỏe, sứ mệnh của Ecapital là không ngừng xây dựng niềm tin đối với khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên thông qua việc kết nốt và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh để đem lại lợi ích cho xã hội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam.

Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức