Công ty chúng tôi

Là 1 tập đoàn chuyên đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, hạ tầng giáo dục, sức khỏe, sứ mệnh của Ecapital là không ngừng xây dựng niềm tin đối với khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên thông qua việc kết nốt và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh để đem lại lợi ích cho xã hội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam.