Các dự án đầu tư

Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
DỰ ÁN KHU DU LỊCH HỒNG QUANG LONG HẢI •  Quy mô: 5,3 ha, đã được cấp phép, hoàn thành xây dựng cơ bản phần hạ tầng và có quần thể du lịch cao cấp đã hình thành. •  Vị trí: Nổi bật 2 mặt biển,…
• Tổng mức đầu tư: hơn 1.356 tỷ đồng • Địa điểm: xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh • Diện tích: 41,993 m2 • Tiến độ pháp lý: hồ sơ đã có: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền…